Corona: Belgische regering in Europese middenmoot voor economische steunmaatregelen

Belgisch BBP en werkloosheid gemiddeld minder sterk getroffen dan andere landen

De Belgische regering maakt Europees een degelijke beurt op het vlak van coronamaatregelen om de economie en arbeidsmarkt draaiende te houden. Dat blijkt uit een internationale vergelijkende studie van The Adecco Group in 10 Europese landen, de Verenigde Staten en Japan. De goede score heeft België vooral te danken aan de invoering van de tijdelijke werkloosheid. Zwitserland, Zweden en Duitsland zetten de beste score neer. Spanje en het Verenigd Koninkrijk moeten de hardste klappen vrezen. 

Ondanks dat er veel kritiek kwam op de coronamaatregelen die de Belgische regering de afgelopen maanden nam, doet ons land het niet slecht. Een internationaal rapport van The Adecco Group plaatst ons in de Europese middenmoot. Die positieve score is toe te schrijven aan de ondersteuning die de Belgische regering geeft aan de vele werknemers om zo onze economie draaiende te houden. 

“De Belgische regering maakte de regeling omtrent arbeidsduurvermindering toegankelijker voor werknemers. Door elke vorm van tijdelijke werkloosheid te beschouwen als overmacht, konden werknemers in België gemakkelijker terugvallen op een dagvergoeding bovenop hun looncompensatie. De gemiddelde koopkracht van de Belgen bleef daardoor behouden.”

Bettina Schaller, Hoofd van Public Affairs bij the Adecco Group

Beperkte corona-impact op Belgisch BBP en werkloosheid

Het Belgische BBP en de werkloosheidsgraad zullen in ons land minder zwaar getroffen worden dan in verschillende andere landen. Het rapport van The Adecco Group stelt dat de coronacrisis het in januari voorspelde Belgische BBP deed dalen met 8,4%. Dat duidt op een relatief beperkte impact van de crisis. Zes andere landen, waaronder Frankrijk (-9,5%) en Spanje (-11%), moeten volgens het rapport rekening houden met een zwaardere BBP-terugval. Ook de impact van de coronacrisis op de werkloosheidsgraad van ons land blijft relatief beperkt. Die zou door de coronacrisis met 34,6% stijgen. Vijf andere landen doen het slechter. Het Verenigd Koninkrijk (+81,1%), Nederland (+103,4%) en de Verenigde Staten (+148,6%) krijgen volgens het rapport zelfs met (meer dan) dubbel zoveel werklozen.

Twee factoren hebben sterkste economische invloed

Het beleid dat Zwitserland, Zweden en Duitsland voerde, levert over de volledige lijn de beste economische prognoses op volgens de studie van The Adecco Group. Dat in tegenstelling tot Spanje en het Verenigd Koninkrijk, die op alle economische indicatoren slecht scoren. De voornaamste verklaring daarvoor vindt de HR-organisatie in twee beleidsmaatregelen die tijdens de coronacrisis de economische situatie in de verschillende landen het hardst beïnvloedde. Enerzijds is het cruciaal dat landen regelingen rond arbeidsduurvermindering tijdig en effectief implementeren. Anderzijds blijkt de omvang van de financiële stimuli die de overheid bereid is vrij te maken ter ondersteuning van de economie een doorslaggevende factor.

“Nu landen de ergste gevolgen van de pandemie beginnen verwerken, ontstaat een beeld van welke landen er het best in zijn geslaagd om de schade op de economie en arbeidsmarkt te beperken. In grote lijnen kunnen we stellen dat landen die snel reageerden met economische steunmaatregelen en werknemers zoveel mogelijk aan het werk hielden, de betere resultaten neerzetten.”

Bettina Schaller, Hoofd van Public Affairs bij the Adecco Group

5 tips aan beleidsmakers

Op basis van de bevindingen en internationale vergelijkingen van het rapport adviseert de HR-groep vijf punten aan beleidsmakers om de economische impact van de coronacrisis te beperken:

  1. Wees alert: landen die snel reageerden en een economisch stimulus invoerden, presteerden het best.
  2. Ondersteun de werkgelegenheid: arbeidsduurvermindering en andere soortgelijke regelingen hielpen om mensen aan het werk te houden en massaontslagen te voorkomen.
  3. Hou economische activiteit op peil: elke week zonder economische activiteit laat de negatieve impact ervan exponentieel toenemen, waardoor de mogelijkheden voor economisch herstel afnemen.
  4. Werk samen als besluitvormers: landen met een model van sociale dialoog dat gebaseerd is op onderhandelingen in plaats van op confrontatie, tonen betere resultaten en een groter vertrouwen in het politieke proces en een groter vertrouwen van de consumenten.
  5. Voer de beloofde financiële steun door: bedrijven en werknemers in veel landen moeten nog de beloofde steun, zoals beschreven in de economische stimulus-initiatieven, effectief krijgen.

Over het onderzoek

Voor het onderzoek werd een analyse gemaakt van Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Nederland, Spanje, Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten op basis van verschillende belangrijke macro-economische indicatoren op verschillende tijdstippen: januari/februari (als pre-covid-periode), maart/april (als covid-periode) en mei (als follow-up binnen covid-periode). De indicatoren van Verenigde Staten en Japan werden niet gemeten in maart/april, maar enkel in mei. De hierboven vermelde resultaten duiden dan ook voor alle landen op de stand van zaken in mei.

Het volledige onderzoek vind je hier terug.

About the Adecco Group

The Adecco Group is the world’s leading HR solutions company. We believe in making the future work for everyone, and every day enable more than 3.5 million careers.

We skill, develop, and hire talent in 60 countries, enabling organisations to embrace the future of work. As a Fortune Global 500 company, we lead by example, creating shared value that fuels economies and builds better societies.

Our culture of inclusivity, entrepreneurship and teamwork empowers our 34,000 employees. We are proud to have been consistently ranked one of the ‘World’s Best Workplaces’ by Great Place to Work®.

The Adecco Group AG is headquartered in Zurich, Switzerland (ISIN: CH0012138605) and listed on the SIX Swiss Exchange (ADEN) and powered by nine global brands: Adecco, Adia, Badenoch & Clark, General Assembly, Lee Hecht Harrison, Modis, Pontoon, Spring Professional and Vettery.

2020-06-16T14:04:41+01:00 AdeccoGroup, News|